x 
Twój koszyk jest pusty

Zmiany w projektach

Dopuszczamy zmiany w projekcie, które dostosują budynek do indywidualnych potrzeb inwestora. Muszą być one dokonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Aby ułatwić inwestorowi ten proces, przesyłamy pisemną zgodę dołączoną do każdego projektu.

 

maledomki.pl - zmiany w projektach