regulamin sklepu

Operatorem serwisu maledomki.pl jest spółka:

MAŁE DOMKI S.C.

UL. JORDANA 60 / 9

41-813 ZABRZE

REGON: 241464419

NIP: 6482717796

Numer konta: 90 1140 2004 0000 3702 6708 4699

 

1. Sklep umiejscowiony na domenie www.maledomki.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową jedynie poprzez internet.

2. Zakup w sklepie internetowym na domenie www.maledomki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu:

3. Aby złożyć zamówienie konieczne jest założenie konta użytkownika i po pozytywnej weryfikacji poprzez adres e-mail podany przez zamawiającego.

4. Podczas zakładania konta należy podać wszelkie dane teleadresowe niezbędne do zrealizowania zamówienia. Jeżeli formularz zamówienia nie zostanie prawidłowo wypełniony realizacja zamówienia zostanie anulowana.

5. Dane teleadresowe zamawiającego są chronione przez firmę MALEDOMKI.PL zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych przez jedynie przez firmę MALEDOMKI.PL Rejestracja w sklepie MALEDOMKI.PL oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych droga elektroniczną bądź pocztową.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia po stronie firmy MALEDOMKI.PL, zastrzega ona sobie prawo do wstrzymania realizacji transakcji z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia po stronie zamawiającego zobowiązany jest on do powiadomienia o tym fakcie firmę MALEDOMKI.PL.

8. Na towary sprzedawane w sklepie internetowym MALEDOMKI.PL jest wystawiana faktura VAT.

9. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

10. W szczególnych przypadkach firma MALEDOMKI.PL zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy. Każdorazowo klient zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną o wystąpieniu takiego przypadku.

11. Sprzedaż towarów odbywa się jedynie na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, IN POST oraz wybranych firm kurierskich. Dostępne są dwie formy płatności za towar – wpłata na konto lub opłata przy odbiorze przesyłki.

12. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w sklepie MALEDOMKI.PL objęte są gwarancją na wady fizyczne zakupionego produktu. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zamawiający po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady fizyczne lub uszkodzenia mechanicznie należy o tym poinformować firmę MALEDOMKI.PL i uzgodnić warunki wymiany. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura stanowiąca podstawę gwarancji. Wadę należy zgłosić do 14 dni roboczych.

13. Zamawiający może zwrócić zakupiony towar do 14 dni roboczych bez podania przyczyny. Przesyłka towaru odbywa się na koszt zamawiającego. Należy zwrócić kompletny projekt zakupiony w firmie MALEDOMKI.PL, fakturę VAT oraz oświadczenie, w którym zamawiający oświadcza, że nie wykorzysta zamówionego projektu na cele budowlane.

14. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki zgodnie z cennikiem umieszczonym w sklepie na domenie www.maledomki.pl

15. Firma MALEDOMKI.PL zastrzega sobie prawo do występowania ewentualnych błędów na stronie internetowej www.maledomki.pl

16. Wszystkie projekty na stronie www.maledomki.pl objęte są prawami autorskimi.

Sklep internetowy maledomki.pl oferuje sprzedaż wysyłkową artykułów, które znajdują się w ofercie na stronie internetowej. Sprzedaż ta odbywa się na zasadach zawartych w:

Kodeksie Cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego – Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Życzymy udanych i przemyślanych zakupów